Informace trvale přístupné spotřebiteli dle zákona 257/2016 Sb

OBECNÉ INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI:
Obecné informace o způsobu a rozsahu nakládání s osobními údaji
ÚDAJE O INTERNÍM MECHANISMU VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ + INFORMACE O TOM, JAK MŮŽE SPOTŘEBITEL STÍŽNOST PODAT:
Údaje o interním mechanismu vyřizovaní stížností
ÚDAJE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA:
Mimosoudní řešení sporů Spory mezi spotřebitelem (vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 sb., o finančním arbitrovi.
Spory mezi spotřebitelem (vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím české obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele.
ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU:
Kontrolu nad společností EC Financial Services, a.s. vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ ÚVĚRU:
Právo na předčasné splacení poskytnutého spotřebitelského úvěru klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru.  
O záměru provést mimořádnou splátku úvěru je třeba informovat EC Financial Services, a.s. předem prostřednictvím obchodního zástupce EC Financial Services, a.s., telefonicky na tel. čísle:  844 13 14 15  e-mailem na adrese: pujcka@exca.cz  či dopisem zaslaným na adresu společnosti: EC Financial Services a.s. Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00.  
Pro případ předčasného splacení má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
ÚDAJE O REGISTRU, KDE JE MOŽNÉ OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ ECFS K ČINNOSTI, TJ. DO ZÍSKÁNÍ LICENCE NEBANKOVNÍHO POSKYTOVATELE – OBCHODNÍ REJSTŘÍK, POTÉ REGISTR ČNB A REGISTRAČNÍ ČÍSLO ECFS:
Společnost ec financial services, a.s. je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění. Společnost EC Financial Services, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze sp. zn. b 18353. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru si můžete ověřit v obchodním rejstříku (http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx).
FORMULÁŘ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU
Formulář potvrzení o výši příjmu

Přidat do oblíbených

Poslat
e-mailem

Sbíráme data o vašem chování na našich webových stránkách, abychom je dokázali zlepšit a zároveň vám zobrazovali relevantnější reklamy. Více informací.